De Huisregels zijn:

1. De activiteiten van het Repair Café Het Hogeland worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door reparatiekundigen.
2. Reparaties worden zoveel mogelijk samen met de bezoekers zelf uitgevoerd.
3. Van de bezoekers wordt verwacht dat ze bij de herstelacties aanwezig zijn.
4. De organisatoren van het Repair Café,  de reparateurs en of de locatie beheerder zijn niet  aansprakelijk voor :
    – schade als gevolg van versterkte reparatie-adviezen of instructies,
    – voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen,
    – voor vervolgschade of andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair   Café Het Hogeland,

     - voor schade ontstaan bij het bezoek aan het Repair Cafe.
5. Bezoekers die (kapotte) voorwerpen aanbieden doen dit op eigen risico.
6. De reparateurs geven geen garantie op verrichte werkzaamheden. Niet in het Repair Café en niet in de woonomgeving van de bezoeker.
7. De aangeboden materialen dienen schoon te zijn. De reparateurs mogen niet schone voorwerpen weigeren.
8. De reparateurs zijn niet verplicht gedemonteerde apparaten, die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van dit materiaal.
9. Het Repair Café Het Hogeland neemt geen oude apparaten in.
10. Een vrijwillige financiële of materiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Materiële bijdrages altijd graag in overleg.
11. Voor het gebruik van nieuwe materialen (snoeren, stekkers, lampen, zekeringen, kledingherstelmateriaal en of andere elementen kan in overleg een aparte financiële bijdrage worden gevraagd.
12. Om wachttijden te beheersen wordt bij grote drukte slechts één apparaat/kledingstuk per bezoeker in behandeling genomen. Voor een volgende voorwerp dient de bezoeker weer achteraan in de rij aan te sluiten.